Bjørn Kjærand Haugland ser frem til å bli informert og inspirert på Smart Mobility

Haugland har lang erfaring med å bistå multinasjonale selskaper innen områder som bærekraft og klimaendringer. Han er ansvarlig for Global Opportunity Report, et felles initiativ sammen med UN Global Compact og Sustainia. Han er anerkjent i den globale debatten om bærekraft og teknologi, og han har sin egen blogg på Huffington Post.

Vi fikk en prat med Haugland som på konferansen skal gi oss en god introduksjon i hvordan det skal bygges bærekraftige løsninger i transportsektoren i Norge.

  • Hvilke konkurransefortrinn mener du Norge har til å bygge grønn næring i transportsektoren?

– Norge er et lite land med korte avstander mellom beslutningstakere og brukere av ulike tjenester og et høyt kunnskaps- og kompetansenivå i befolkningen. Et samfunn bygget på tillit, kompetanse og dugnadsånd er et viktig konkurranse fortrinn når vi skal transformere oss inn mot et lavutslipps samfunn. Vi kan raskt utvikle, pilotere og skalere opp nye transportløsninger og både innen elbiler og elektrifisering av skipstrafikken har vi demonstrert at vi kan ta global ledelse – om vi vil.

  • Innenfor hvilke områder tror du Norge kan hevde seg?

– Jeg mener Norge bør prioritere 5 områder inne transportsektoren :

  1. Skape byer og tettsteder som er tilpasset mennesker og ikke biler. Det vil si å tilrettelegge for kollektiv transport, gang og sykkel samt delingstjenester. Dette går ikke av seg selv og regulering må til for at overgangen skjer fort nok. Oslo er et godt eksempel.
  2. Fortsette en agressiv subsidiering og tiltrettelegging av el-biler og andre null utslipps systemer og teknologier. Igjen er regulering et nøkkelord. Vi må gi insentiver til de løsningene vi ønsker (null utslipp kjøretøy, ladeinfrastruktur, delingsmodeller etc.) og skattelegge de løsningene vi vil fase ut (forrurensende kjøretøy & forbrenningsmotorer).
  3. Flytte transport fra bil til tog og sjø. Urbanisering de neste 30 årene vil etterspørre slike løsninger globalt. Norge bør gå i spiss på dette feltet og utvikle og implementere løsninger her hjemme som også vil gi norske bedrifter konkurranse kraft ute i verden. Vår maritime sektor er allerede i front og vi kan bruke kysttrafikken til å utvikle nye løsninger. Verdens første elektriske ferge «Ampere» er et godt eksempel.
  4. Etablere en strategi for å bli verdensledende på autonome kjøretøy. Det skjer en teknologi revolusjon knyttet til sensorer, digitalisering og autonomi samtidig som delingsøkonomien tilrettelegger for helt nye forretningsmodeller. Norge bør se dette som en kjempemulighet til å utvikle og implementere de nye løsningene raskt. Et godt eksempel er at vi i Trondheimsfjorden har etablert verdens første område for testing av autonome fartøy.
  5. Økt satsing på kollektivtrafikk, sykkel- og gangveier. «Sitting er i ferd med å bli den nye røyking». Vi sitter (og spiser) oss syke med store konsekvenser på livskvalitet og utgifter til helsesektoren. Igjen må vi tenke nytt og mye mer agressivt på løsninger som tilrettelegger for kollektiv reiser, sykkel og gangveier. Dette er godt for helsen, godt for miljøet og skaper gode og levende tettsteder og byer.
  • Gitt den unike posisjonen vi står i som verdensledende marked for nullutslippstransport dag – hvordan kan Norge vise vei og være med å inspirere andre land til å bygge grønne transportnæringer?

– Norge er et lite land som skal inspirere verden gjennom handling. Ved å konkret implementere og skalere nye grønne transport løsninger skal vi sette oss som mål å bli en pilot for verden på bærekraftig transport. Dette er godt for norsk samfunnsliv, turistnæring og næringslivet forøvrig. Jo mer grønne transportløsninger vi etablerer i vårt hjemmemarked jo bedre rustet blir norske bedrifter i å konkurrere ute.

  • Smart Mobility handler om å skape grønn næring i transportsektoren. Gleder du deg til å delta på konferansen

– Smart Mobility har etablert et meget omfattende program med mange flinke og spennende innledere. Jeg ser frem til konferansen med forventning om å bli informert og inspirert. Norge må igjennom vesentlige endringer for å ta ned klimagassutslippene med 40% i 2030. Transportsektoren er nøkkelen for å få dette til og det vil samtidig tilrettlegge for enorme muligheter for norsk næringsliv og samfunnsliv. Jeg gleder meg!

  • Hvorfor er Smart Mobility en viktig arena?

– For å skape de nye transportløsningene kreves det samhandling mellom mange ulike aktører. Smart Mobility er en slik arena som tilrettelegger for at de ulike aktørene møtes og hvor nye partnerskap og prosjekter kan etableres.

 

SE FULLT PROGRAM

KJØP BILLETT 


Bio:

Bjørn Kjærand Haugland is Executive Vice President and the Chief Sustainability Officer in DNV GL Group. In his capacity as CSO for DNV GL group he oversees the groups sustainability performance and drives company-wide sustainability initiatives. Haugland has extensive experience assisting multinational companies in areas such as sustainability, climate change and corporate sustainability.

Haugland is board member in StormGeo, the University of Bergen, WWF, Germanischer Lloyd SE and in SUSTAINIA. He is responsible for the Global Opportunity Report, a joint initiative together with UN Global Compact and Sustainia.

Haugland started his career in DNV in 1991 and has held various management positions in Norway and abroad. He worked in Korea in the period 1995 to 1997.  From 2004 to 2008 he was the Country Chair and responsible for DNV’s operation in Greater China.

Haugland has a M.Sc. in Naval Architecture – Marine Structures and Hydrodynamics – from The Norwegian Institute of Technology in Trondheim and he attended the “Strategic International Leadership” programme at International Institute for Management Development (IMD). H
e is recognized in the global debate on sustainability and technology and he has his own blog on the Huffington Post and he is regularly writing articles for Recharge, Teknisk Ukeblad and Sysla Maritime and on DNV GL’s own blog sites.

 

Share this: