For exhibitors

Smart Mobility  7. september 2017

Monteringstider/Assembly

6. september 08:00 – 19:00  


Merknad
/remarks
Vi vil gjøre oppmerksom på at barn under 16 år ikke har adgang til messehallene under montering- og demontering.

For safety reasons, no children under the age of 16 are allowed in the halls during assembly or disassembly periods.
Ankomst messehaller under montering, se hallkart »

Access exhibition halls during assembly, please see hall map »


Åpningstider for messen/
Opening hours

07. september 08:30 – 23:00  

 

Merknad/remarks
Utstillere har adgang til hallene 1 time før og etter åpning i messeperioden. Åpningsdagen fra kl. 07:30

Exhibitors have access to the Exhibition 1 hour before and 1 hour after closing. Opening day from 07:30


Demonteringst
ider/Dismantling

08. september 08:00 – 20:00  

 

Ustillerkort/Exhibitor badge
Print ditt utstillerkort her/Print your exhibitor badge here »


Alt du trenger til standen/
Everything for your stand
Utstillerservice har alt du trenger til standen. Kontaktinformasjon: Tlf. 400 00 796, e-post: service@messe.no, eller se www.messe.no/kundeservice

You can order all the stand equipment you need from us.
Please contact Exhibitor Service at tel: +47
400 00 796, e-mail: service@messe.no or look at our webpage www.messe.no/en/Common/Customer-Service-Centre/


Bestillingsfrist standutstyr/
Deadline stand equipment:
25. august 2017/ August 25 2017

 

Bygge- og dekorasjonshøyde, seil og bannere/Building and decoration heights, sails and banners
Bygge- og dekorasjonshøyde for stands er maksimalt 2,5 meter. Etter søknad til Norges Varemesse ved teknisk konsulent, kan det bli gitt anledning til å bygge vegger og dekorasjoner eller henge seil og bannere i større høyder fra gulvet enn 2,5 meter. Søknaden må inneholde målsatte standtegninger og angivelse av byggematerialer, samt skriftlig godkjenning fra tilstøtende nabo stands. Søknaden må være Norges Varemesse i hende senest 5 uker innen innflytting starter. Seil, banner og dekorasjoner skal være i henhold til DIN 4102 B1 standarden.

The maximum construction and decorating height for a stand is 2.5 metres. Upon application to its technical coordinator, Norges Varemesse may grant permission to extend walls and decorations and to hang banners above this height. An application for such permission must include a plan of the stand with exact measurements and a specification of the construction materials to be used, as well as written consent from adjacent stands. The application must be received by Norges Varemesse no later than five weeks before starting to move in. Sails, banners and decorations must accord with the DIN 4102 B1 standard.


Brannerklæring
/Fire declaration
Brannvesenet forlanger en skriftlig erklæring fra hver enkelt utstiller/stand vedrørende brannforskriftene. Erklæringen påføres messens navn, utstillers navn og standnummer og sendes Norges Varemesse i god tid før innflytting. Vennligst les og signer brannerklæringsskjema »

The fire service requires a signed declaration from each exhibitor/stand concerning observance of the fire regulations. Including the exhibition title, the exhibitor’s name and the stand number, this declaration must be sent to Norges Varemesse in good time before assembly starts. Please read and sign the fire declaration »


Bruk av maskinsag/pussemaskin og lignende/
Use of Sawing/polishing machine etc.
Det er ikke tillat å benytte ovennevnte utstyr i utstillingshallene uten avsug.

It is not allowed to use the above equipment in the exhibition halls without extraction.


Godshåndtering/
Freight handling
For å sikre nødvendig transport inn og ut av hallene, kan gods som står i veien bli fjernet på utstillers regning. Oppbevaring av tomemballasje bestilles hos Utstillerservice.

To ensure necessary transport in and out of the exhibition halls, may goods that disturbing the logistics be removed at the exhibitor’s expense. Storage of packaging materials: To order, please contact the Exhibitor Service.


Søppel
/Waste
Arrangør fjerner vanlig avfall etter utstillingen. Demontering, fjerning av standkonstruksjoner, trematerialer, engangstepper ol., utføres av utstiller. Etterlatt utstyr vil bli fjernet for utstillers regning.

The organizer removes ordinary waste after the exhibition. When the exhibition has ended, the exhibitor must disassemble and clear their own stand. Uncollected goods will be removed, at the exhibitor’s expense.


Tekniske spørsmål/
Technical questions:
John Berge
Tel. +47 930 88 602
E-mail: jb@messe.no