Hvor skal vi og hvorfor er det viktig?

Globalt kan elektriske og førerfrie transportsystemer redusere CO2 utslipp i urbane strøk med 80% innen 2050. Beregninger viser at kostnadene for kjøretøy, infrastruktur og transportsystem kan kuttes med mer enn 40%.

Elektrifisering, automatisering og delt mobilitet er tre nøkkeltrender. På konferansen tar vi for oss trender og mål for Smart Mobility frem mot 2030.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpner sesjon 2 og vil gi oss en god innføring i Norges satsninger frem mot fremtidens transportløsninger.

Walter Qvam, styreleder i DIGITALNORWAY og tidligere administrerende direktør i Kongsberg Gruppen, vet hva som trengs for å lykkes i Norge. Han skal formidle sin kunnskap om Norges digitale konkurransefortrinn. Qvam kjenner bilindustrien inn og ut, og har nylig tatt på seg oppdraget å digitalisere Norge gjennom DIGITALNORWAY.

Bjørn Kjærand Haugland, leder for bærekraftig utvikling i DNV GL, vil snakke om hvordan og hvorfor vi trenger en forandring i tradisjonelle forretningsmodeller og Anne Marit Panengstuen, administrerende direktør i Siemens Norge vil fortelle om Siemens sterke engasjement innenfor dagens og fremtidens transportløsninger, om digitalisering og verdiskapning i transportsektoren.

Velkommen som besøkende på SMART MOBILITY 7. september!

Les mer om alle innlederne

SE PROGRAMMET

KJØP BILLETT

Share this: