PROGRAM

På Smart Mobility 2017 får du en forsmak på morgendagens mobilitetssamfunn. Et samfunn der lavutslippsløsninger, autonome kjøretøy og digitale plattformer samspiller med hverandre og oss. Smart Mobility handler om å legge til rette for og å etablere næringsmuligheter som er gunstige for samfunnet i dag og i årene fremover.

Smart Mobility 2017 er en arena for deg som lar deg fasinere av ny teknologi og som trigges av smartere, grønnere og mer effektive transporttjenester.

 

7. september

09:00 – 10:10  NORGE – ET VERDENSLEDENDE MARKED FOR NULLUTSLIPPSTRANSPORT. HVOR STORT ER POTENSIALET?

2017 er året for lavutslipps kjøretøy, techno-hype og smart grønn vekst. I løpet av det siste året har selvkjørende lastebiler fullført kommersiell kjøring og ryddet byggeplasser. Bilgiganter som Ford og Volkswagen snakker om “smart mobilitet”. Ikke siden Henry Fords første massemarkedsfamiliebiler har transportbransjen sett så raske endringer. Det er ikke lenger fiction når vi leser om vår «selvflygende bilframtid».

Mali Skogen
Direktør, OREEC

Hvorfor næringsutvikling innen transport i Norge?
Ole Jacob Flæten
Ordfører, Skedsmo Kommune

Velkommen til Skedsmo kommune
Anette Solli
Fylkesordfører, Akershus fylkeskommune

En fylkeskommune som satser på transport
Jan-Olaf Willums
Styreleder, Move About

Hva lærte vi av Think?
John Thomas Sørhaug
Partner and Head of KPMG Automotive and Transportation

Globale trender i transportsektoren – Global Automotive Executive Survey
Anette Mellbye
Tidl. Direktør, Aftenposten Mobil

Omeltningene i transportsektoren – nå kommer de!

10:10 – 10:30  PAUSE


10:30 – 11:45  DIGITAL OMVELTNING I TRANSPORTSEKTOREN

Globalt kan elektrisk og førerfrie transportsystem redusere CO2 utslipp i urbane strøk med 80% innen 2050. Beregninger viser at kostnadene for kjøretøy, infrastruktur og transportsystem kan kuttes med mer enn 40%. Elektrifisering, automatisering og delt mobilitet er tre nøkkeltrender.

Ketil Solvik-Olsen
Samferdselsminister

Norge skal bli verdensledende!
Walter Qvam
‎Styreleder, DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret AS
Norges digitale konkurransekraft
Bjørn K. Haugland
Executive Vice President and Chief Sustainability Officer, DNV GL
Et hav av muligheter!
Gina Ytteborg
Avdelingsdirektør FoU og Innovasjon, Vegdirektoratet (Statens vegvesen)
Big trafikkdata fra Norge – hva kan vi bruke det til?
Anne Marit Panengstuen
Administrerende Direktør, Siemens Norway
Fremtidens transport er elektrisk og digital

 

11:45 – 12:30  ÅRETS RÅESTE TRANSPORTDEBATT!
NORSKE MULIGHETER – HVOR SKAL VI OG HVORDAN SKAL VI KOMME DIT?

• Ketil Solvik-Olsen, Samferdselsminister
• Lan Marie Ngyen Berg, Byråd for miljø og samferdsel i Oslo
• Anne Marit Panengstuen, Adm. Dir., Siemens Norge
• Geir Isaksen, Konsernsjef NSB
• Ole Grønvold – Adm. Dir. Avis Budget Group Skandinavia
• Kari Asheim, Fagsjef Transport, ZERO
• Endre Angelvik, Direktør mobilitetstjenester, Ruter
• Walter Qvam, Styreleder, DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret AS

Ordstyrer: Mali Hole Skogen, Direktør, OREEC


12:30 – 13:15  LUNCH


13:15 – 15:45  SMART MOBILITY – NEW FRAMINGS AND SOLUTIONS (EN)

Hvilken rolle vil teknologi som sensorer, internet of things og kunstig intelligens ha i å forme morgendagens mobilitetsløsninger? Hvordan samspiller teknologiutviklingen med samfunnet?

Bjørn Taale Sandberg
Forskningsdirektør, Telenor ASA

AI, internet of things og 5G
Wilfried Pimenta de Miranda
Business Development Director, IOTA Foundation
How IoT and Distributed Ledger Technology beyond Blockchain are reinventing connected mobility?
Per Ivar Selvåg
Grunnlegger og industridesigner, Montaag

New designs in a disruptive transport sector
Frank Meijer
Head of ECO Car, Hyundai Motor Europe GmbH

The eco-future seen through Hyundai’s eyes
Eddy Gryvelius
Director Northern Europe, NVIDIA 

Making driverless cars possible
Hans Kristian Torgersen
Founder & Owner, HTS Hans Torgersen & Sønn AS

How to build an electric car in Norway – the story of Paxster
Simon Dixon
Global Head of Transport, Deloitte

Traffic challenges for smart cities
Isak Monrad-Aas & Albin Wilson
Engineer & Spokesperson / Development Strategist, UNITI

Can a car save the world?
Glenn Saint
Managing Director, Charge

Building a zero-emission truck in four hours
Ole Henrik Hannisdal
Daglig leder, Grønn Kontakt

The charging infrastructure of tomorrow
Luc Texier
Head of Business Development, BestMile
World’s first cloud platform for autonomous mobility services

15:45 – 16:15  PAUSE


16:15 – 18:00  PARALLELLSESJON 1: TRANSPORT, NÆRINGSUTVIKLING OG INNOVASJON

Morten Torp
Director, Indirect business & Projects Scandinavia
Færre biler der folk bor, Obos + Avis = nye løsninger
Espen Strand Henriksen
Daglig leder, HjemJobbHjem
Det handler ikke om å slutte å kjøre bil.
Det handler om å gå, sykle og reise kollektivt når du kan, og kjøre bil når du må
Rasmus Myklebust
CEO, Samme Vei
Lei av kø? Vi har løsningen. Smart mobilitet = delt mobilitet
Øyvind Dalen
Gruppeleder Analyse og utredning, Asplan Viak
Transportarkitektur: Hvordan planlegge for fremtidens mobilitetssamfunn
Jan Haugen Ihle
Country Manager Norway, Fortum Charge & Drive

Smarte løsninger for fremtidens elbilister. Erfaringer fra Nordens største ladeopertør
Geir Mo
Adm. Dir., Norges Lastebileierforbund

Varetransporten i fremtiden
Navya (TBC)

An electric, intelligent and autonomous shuttle at the service of mobility

 16:15 – 18:00  PARALLELLSESJON 2: NORSK NÆRINGSUTVIKLING OG NYE NORSKE TRANSPORTLØSNINGER

Simen Teigre
CEO, Zaptec
Made in Norway – Reinventing power
Alexandra Almasi
Prosjektleder, OREEC – Green Visits
Oslo er et utstillingsvindu for grønne transportløsninger, hvordan kan vi bruke det?
Tor Mühlbradt
Spesialrådgiver, Innovasjon Norge
Pilot E – Støtteordninger for smarte løsninger
Åsmund Møll Frengstad
CEO & Co-founder, Meshcrafts
Software for smart transport
Marianne Rist-Larsen Reime
Prosjektleder, OREEC
Muligheter for næringsutvikling innen biogass
Frode Halvorsen
Direktør, Skagerak Energi
Muligheter for næringsutvikling innen biogass
Per Einar Dybvik
Partner, StartupLab
Mobility Lab- Norges nye tech-lab for storselskaper og startups som vil samarbeide om fremtidens transportløsninger
Henrik Hatlebrekke
Program Manager, MobilityLab 
Mobility Lab- Norges nye tech-lab for storselskaper og startups som vil samarbeide om fremtidens transportløsninger
Eva Næss Karlsen
Spesialrådgiver Sekretariatet for Osloregionen
Attraktive byer, effektive og klimavennlige transportløsninger i Osloregionen
Morten Theiste
Co-founder and acting CEO, Buddy Mobility
Selvkjørende kjøretøyplattformer til kollektivtransportsystemer

16:15 – 18:00  PARALLELLSESJON 3: MULIGHETER FOR NÆRINGSUTVIKLING INNEN HYDROGEN

Kristian E. Vik
Generalsekretær, Norsk Hydrogenforum
Hydrogen – Norge har et stort uutnyttet potensiale
Øystein Ihler
Avdelingssjef for innovasjon og utvikling, Oslo kommune
Oslo kommunes hydrogensatsning
Torbjørg Fossum
Prosjektleder, Statoil New Energy Solutions
Storskala hydrogenproduksjon fra naturgass med CCS
Ragnhild Hancke
Forsker og senterkoordinator, Institutt for Energiteknikk
MoZEES – Norges nye forskningssenter på fremtidens transportløsninger
Bjørn Gregert Halvorsen
Teknologispesialist, Nel Hydrogen
Norske muligheter innenfor hydrogen
Keith Malone
Public Relations, California Fuel Cell Partnership
California’s important role for fuel cell technology globally

18:00  PAUSE MED APERITIFF OG MAT

 

I TILLEGG KOMMER

Kolonial.no
Über
Nabobil.no

19:15 – 20:20  SAL 1: DEN STORE HYDROGENDEBATTEN – I REGI AV ELBILFORENINGEN I OSLO

I Oslo og Akershus finner du nå infrastruktur for fylling av hydrogenbiler.
Det er kommet flere bilmodeller som alle har bedre rekkevidde tilsvarende de beste elbilene. Hydrogenbilen tar få minutter å fylle til full tank.

Vi tar debatten om hydrogenbil er en del av løsningen for et nullutslippssamfunn, og vi har med oss noen av de beste fagfolkene på temaet.

Debatten innledes med at Birgit Marie Liodden innleder om sine erfaringer med å gå fra å være fossilbilist til å kun kjøre på hydrogen, både i jobb og privat.

I panelet:
Gjermund Skaar, fylkestingsrepresentant Akershus fylkeskommune (SV)
Svein Medhus, nestleder Bærum MDG
Birgit Marie Liodden, Administrerende Direktør NOR-Shipping
Kari Asheim, Fagansvarlig transport, Zero
Bjørn Simonsen, Markedsdirektør, NEL hydrogen
Kristian Vik, Generalsekretær, Norsk hydrogenforum

Debattleder: Geir Rognlien Elgvin, Oslo og Akershus elbilforening


HYDROGENPRISEN 2017

Hydrogenprisen 2017 deles ut under publikumsarrangementet.

Norsk hydrogenforum deler annethvert år ut Hydrogenprisen. Hydrogenprisen er en utmerkelse som deles ut til én
eller flere personer som har gjort en spesiell innsats for, eller bidratt til ny kunnskap om hydrogen som energibærer:

• Samfunnsmessig
• Innen utdanning og forskning
• Industrielt

Les mer om Hydrogenprisen her »


Program pr. 17. august. Med forbehold om endringer.

Share this: